1965-1998 Jan Nieboer (docent bewegingsonderwijs)

Onlangs kwam Annet Brinkgreve bij ons logeren in Vlissingen – uiteraard bijgepraat over ‘vroeger’ en van  de reünieplannen gehoord. In dat kader volgt hier de toch wel wat bijzondere procedure van mijn benoeming  aan de Katholieke Middelbare Meisjes School “St Walburg” (de MMS) in augustus 1965.

Ik meldde me voor het sollicitatiegesprek aan de Kraneweg en werd ontvangen door conrector Henk Veenker, die mij bij het opendoen van de statige grote groene deur mededeelde dat de benoeming doorging (!) Dat was in die tijd niet erg gebruikelijk; ik werd op de stoep benoemd en hoorde aansluitend nog wat bijzonderheden zoals: je begint met theorie want onze nieuwbouw is pas klaar in maart 1966.

Van zuster Anthonine (directrice) ontving ik de suggestie hoe een eerste les te beginnen – ‘dan bidt U een Onze Vader’…  Oprecht heb ik mij toen afgevraagd of er dan meer ‘Onze Vaders’ waren … !

Welgemoed ben ik begonnen met een algemene introductie in fysiologie/bouw en functie van de lichaamssystemen (en vooral hoe je die moet onderhouden)/effecten daarvan op je gezondheid/spelregels van de verschillende sporten en activiteiten, die we straks in de zaal of op het veld zouden gaan doen/uitleg trainingsleer/enz/enz.

Ik veroorloofde me in deze setting als niet-katholieke man mijn aandachtig gehoor o.a. te wijzen op de dure plicht, die je als meisje tzt hebt in geval van zwangerschap en geboorte (voor jezelf én voor je nog ongeboren kind! – zorg dat je je buikspieren in optimale conditie hebt !!), compleet met een fraaie tekening op het bord van een zwangere vrouw in zij-aanzicht – het ging erin als Groninger koek!

In 1987 en 1997 was ik penningmeester van de festiviteiten rond het veertig- resp. vijftigjarig bestaan van het Maartens met als motto ‘Maartens is Goud!’

Beide keren een groot succes zowel qua programma als opkomst – en alle berichtgeving ging toen nog gewoon per post (betaald)! In 1987 was er oa een toneelstuk in de Schouwburg door medewerkers en hadden we het gehele Martinihalcomplex ter beschikking. In 1997 vond alles plaats in de Oosterpoort met o.a. een groots (John de Jong)-Songfestival voor 1200 bezoekers!

Ik zie ernaar uit om ‘straks’ ook de  komende reünie mee te mogen maken en wens alle betrokkenen graag veel genoegen en succes met de voorbereidingen.

Met vriendelijke groet,

Jan Nieboer